Zaprojektowaliśmy logo dla polskiej Policji

Posted by on Cze 6, 2013 in aktualności | No Comments
Zaprojektowaliśmy logo dla polskiej Policji

24 maja 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowaliśmy zaprojektowane przez nas nowe logo Policji. Projekt logo oraz elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji to rezultat konkursu ogłoszonego w marcu b.r. przez MSW przy współudziale Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych i współpracy Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Konkurs na logo i identyfikację stanowi część ogłoszonego przez MSW i Policję programu, którego celem jest poprawa warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy  i pracowników cywilnych Policji oraz stworzenie jednolitego standardu komend i komisariatów w całym kraju, w szczególności w części odwiedzanej przez obywateli. Program będzie realizowany w latach 2013-2015 przez Komendę Główną Policji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji poszczególnych projektów oraz księgi identyfikacji.

Więcej informacji o Programie Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji dostępna jest na stronie http://www.mojakomenda.pl/

Przebieg poszczególnych etapów konkursu jest opisany szczegółowo na stronie STGU: http://stgu.pl/konkurs-na-logo-i-elementy-identyfikacji-wizualnej-komend-i-komisariatow-policji/