klient:
Goethe Institut Kraków
rok:
2010

Katalog projektu „Make your city a better place to live”, powstałego dzięki wsparciu Funduszu Francusko-Niemieckiego utworzonego w 40. rocznicę traktatu Elizejskiego, Goethe-Institut i Instytutu francuskiego w Krakowie. W ramach projektu studenci pięciu szkół – Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ecole Supérieure d’Art. et Design w Saint-Etienne oraz Bauhaus Universität w Weimarze mieli możliwość zmierzenia się z zagadnieniami projektowania proekologicznego i prospołecznego. Katalog prezentuje rezultaty projektu.
Założeniem projektowym było oddanie dwóch najważniejszych założeń projektu: zainteresowanie przestrzenią publiczną i projektowanie proekologiczne. Odpowiedzią na pierwsze założenie jest logotyp projektu nawiązujący do formy drogowskazu. Podstawowa forma, zawierająca nazwę wystawy, mogła być uzupełniana drogowskazami kierującymi do uczelni partnerskich biorących udział w projekcie. Natomiast odpowiedzią na problem ekologii było wykorzystanie papieru makulaturowego, z obwolutą powstałą z tzw. „arkuszy rozbiegowych” powstałych w procesie druku offsetowego.